Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Renzen Advocaten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

U kunt deze algemene voorwaarden hier downloaden. Op verzoek sturen wij ze u ook per post of e-mail toe.

Duidelijke advisering vinden wij belangrijk. Daarbij hoort ook duidelijkheid over de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Hieronder enkele "spelregels":

Het uurtarief varieert van € 160,00 tot € 260,00 en wordt in de regel jaarlijks per 1 januari van het jaar aangepast.

Aan kantoorkosten (bijvoorbeeld papier, kopieën, portokosten e.d.) wordt standaard 6% van het honorarium (uurtarief) in rekening gebracht;

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht (de bestuurders althans uiteindelijk belanghebbenden van) onze cliënten te vragen zich in persoon te legitimeren. Als een rechtspersoon onze cliënte is, dan zijn wij tevens verplicht om een uittreksel uit het handelsregister op te vragen en een fotokopie te maken van het legitimatiebewijs van degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt.