Faillissementen

De advocaten van Renzen worden met regelmaat door de rechtbank gevraagd om op te treden als curator of bewindvoerder in faillissementen en surséances. Via de link insolventies.rechtspraak.nl vindt u de verslagen zoals deze bij de rechtbank zijn ingediend in de verschillende faillissementen of surseances.

Doorgaans verschijnt ieder kwartaal een nieuw verslag. Tussentijds wordt geen informatie verstrekt. Aan de inhoud van de verslagen kunt u geen rechten ontlenen.

Om privacyredenen worden de verslagen in de faillissementen van privépersonen niet op deze website geplaatst. Geïnteresseerden kunnen deze verslagen opvragen bij de griffie van de betreffende rechtbank.