Insolventierecht

In tijden waar alles u voor de wind gaat, geeft dit u een goed gevoel. De zaken lopen goed en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Er zijn betere tijden, maar soms ook slechtere tijden.

Als uw bedrijf in financiële moeilijkheden komt, adviseert Renzen Advocaten u over de volgende te nemen stappen en brengen wij uw positie in kaart.

De specialisten van Renzen Advocaten adviseren u bij:

- het begeleiden van herstructureringsplannen en reorganisaties doorstartscenario’s
- de (her)financiering over zekerheden (pand, hypotheek, borgtocht) en de uitwinning daarvan
- het uitoefenen van retentierecht, recht van reclame en eigendomsvoorbehoud
- het procederen over fiscaal bodembeslag, invorderingsperikelen
- (turbo)liquidatie van rechtspersonen
- paulianakwesties en verrekening
- het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord aan schuldeisers (of aanbieding van een akkoord in surseance of faillissement)
- het procederen over bestuurdersaansprakelijkheid (zowel jegens de curator in faillissement als jegens de fiscus)